L’oli

L’oli d’oliva verge extra

L’oli d’oliva no és una altra cosa que el suc de l’oliva. Per tant és molt important que, si volem que el suc sigui bo i de qualitat, el fruit també ho sigui. És per això que no podrem obtenir un oli de qualitat si partim d’una oliva de mala qualitat. Així, l’oli d’oliva verge extra és la representació de la màxima qualitat dins el món dels olis d’oliva.

L’oli d’oliva verge extra (OOVE), a més de complir amb els paràmetres fisicoquímics que estableix la legislació, no pot presentar cap defecte organolèptic. Aquest fet és prou important perquè no només assegura que el nostre producte prové d’un fruit sa i de qualitat sinó que també avala el procés posterior per a obtenir l’OOVE i la conservació que en feim al celler. Hem de pensar que, generalment, els defectes organolèptics que poden aparèixer en un oli són per causes d’un mal tractament o processat de l’oliva o d’una mala conservació.

La salut

Estudis recents (Predimed-1) han demostrat que seguir una dieta mediterrània suplementada amb oli d’oliva verge extra redueix fins a un 30% el risc d’infart, embòlia o possibilitat de malaltia cardiovascular. Així mateix s’ha demostrat com el consum continuat i moderat d’oli d’oliva verge extra redueix les possibilitat de patir càncer de mama a les dones.

BIOFENOLS

Análisi realitzat per HPLC-DAD segons el mètode COI No29.

350 mg / 1 kg d’oli

Vitamina E

Análisi realitzat per HPLC-FLD segons el mètode ISO 9936.

27 mg / 100 g d’oli

Àcid Oleic

Análisi realitzat per CG-FID segons el mètode Reglament (CEE) 2568/91 Annexe X.

72%